Дата

март 2021

Место

Португалия

Условия участия

В Мастерската ваканция 2021 година могат да участват Мастери (от ранга М и до 2МС), които за периода на промоцията (от 10.2019 до 09.2020 включително) поддържат всеки месец ранг не по-нисък от Мастер, както и: 
* в случай, че Мастерът никога не е участвал в МК (КМК* = 0), общият СОП* за периода на промоцията  трябва да бъде не по-малко от 40 хиляди точки; 
* ако  КМК = 1 (Мастерът е участвал в МК 1 път), общият СОП* за периода на промоцията  трябва да бъде не по-малко от 270 хиляди точки; 
* ако  КМК = 2, общият СОП* за периода на промоцията  трябва да бъде не по-малко от 300 хиляди точки; 
* ако КМК = 3, собщият СОП* за периода на промоцията  трябва да бъде не по-малко от 330 хиляди точки; 
* ако  КМК = 4, общият СОП* за периода на промоцията  трябва да бъде не по-малко от 360 хиляди точки. 
* ако  КМК = 5, общият СОП* за периода на промоцията  трябва да бъде не по-малко от 390 хиляди точки. 
След всяко участие в Мастерска ваканция следващото изискване за СОП* се увеличава с 30 000 точки. 
За Златни Мастери и нагоре, които за периода на горепосочената промоция поддържат ранг ЗМ и по-висок, не се поставят изисквания за СОП*. 
В Мастерската ванакция 2021 могат да участват и  Мастери с 20 000 точки**, които за периода на промоцията (от 10.2019 до 09.2020 включително) за първи път изпълнят условието  М20 четири месеца поред. 

Видео

Место проведения

Португалия
+ 359-878-836 -336 (WhatsUpp, Viber)
info@coral-club.com