Data

11-12 września 2021

Miejsce

Warunki uczestnictwa

EXTRA POWRACA!


To szkolenie i dzielenie się swoim doświadczeniem w jednym – dla profesjonalistów w dziedzinie umiejętności dystrybutorskich i organizacji pracy systemowej. To edukacja dla osób, które są gotowe na strategiczne rozwiązywanie zadań i podejmowanie nowych, ambitnych projektów.

KIEDY: 11-12 września 2021

DLA KOGO:

1. Liderów Firmy, którzy od czerwca 2021 do sierpnia 2021 roku włącznie będą co miesiąc utrzymywali rangę Srebrnego Mistrza i wyżej oraz posiadać SOP* o wartości co najmniej 67500 punktów.

2. Dystrybutorów, którzy w sierpniu 2021 roku otworzą rangę Srebrnego Mistrza oraz będą posiadali SOP* o wartości co najmniej 22500 punktów.

TEMATY KONFERENCJI ONLINE:
- Delegowanie zadań. Jak pomóc Partnerowi się usamodzielnić. Narzędzia i techniki.
- Perspektywy międzynarodowego rozwoju Firmy na najbliższe 2-3 lata.
- Dobór kluczowych Partnerów oraz warunki do ich szybkiego rozwoju.
- Prawne, podatkowe i kulturowe aspekty rozwoju biznesu w różnych krajach świata.
- Jak zbudować zespół na bazie kluczowych Partnerów itd.

KOSZT: 100 $.

Sposób opłaty – środki z konta bonusowego.

Warunki opłaty: Członek Klubu o randze zamkniętego Srebrnego Mistrza lub wyżej (wg ostatniej zamkniętej rangi) może opłacić udział z własnego konta.

Wszelkie pytania, związane z uczestnictwem w wydarzeniu, należy kierować do regionalnego Biura Coral Club za pomocą Skype: coral.poland, na adres poczty elektronicznej: coral.poland@coral-club.com lub tel.: +48 22 622 36 61.

Wideo