Data

marzec 2021

Miejsce

Portugalia

Warunki uczestnictwa

We „Wczasach Mistrzów 2021” mogą wziąć udział Mistrzowie (od rangi Mistrza do Podwójnego Srebrnego Mistrza), którzy w okresie od października 2019 do września 2020 roku włącznie, będą każdego miesiąca utrzymywać co najmniej rangę Mistrza, jak również:

• w przypadku, gdy Mistrz ani razu nie brał udziału we „Wczasach Mistrzów” (LWM = 0), zbalansowany obrót sieciowy w wymaganym okresie powinien wynosić nie mniej niż 240 000 punktów;

• w przypadku, gdy LWM = 1 (Mistrz uczestniczył we „Wczasach Mistrzów” jeden raz), zbalansowany obrót sieciowy w wymaganym okresie powinien wynosić nie mniej niż 270 000 punktów;

• w przypadku, gdy LWM = 2, zbalansowany obrót sieciowy w wymaganym okresie powinien wynosić nie mniej niż 300 000 punktów;

• w przypadku, gdy LWM = 3, zbalansowany obrót sieciowy w wymaganym okresie powinien wynosić nie mniej niż 330 000 punktów;

• w przypadku, gdy LWM = 4, zbalansowany obrót sieciowy w wymaganym okresie powinien wynosić nie mniej niż 360 000 punktów;

• w przypadku, gdy LWM = 5, zbalansowany obrót sieciowy w wymaganym okresie powinien wynosić nie mniej niż 390 000 punktów.

Z każdym kolejnym udziałem we „Wczasach Mistrzów” wymóg dotyczący zbalansowanego obrotu sieciowego wzrasta o 30 000 punktów.

Wymóg dotyczący zbalansowanego obrotu sieciowego nie obejmuje osób o randze Złotego Mistrza i wyżej, którzy w wymaganym okresie będą utrzymywać rangę co najmniej Złotego Mistrza.

Również we „Wczasach Mistrzów 2021” mogą wziąć udział Mistrzowie, którym udało się osiągnąć zbalansowany obrót sieciowy w wysokości 20 000 punktów, i którzy w wymaganym okresie (od 10.2019 do 09.2020 włącznie) będą spełniać warunki M20 przez 4 miesiące z rzędu. 

Wideo

Miejsce wydarzenia

Portugalia
+ 48 22 622 36 61
+ 48 519 393 702 (WhatsUpp, Viber)
coral.poland@coral-club.com