Data

13-14 marca 2021

Miejsce

Warunki uczestnictwa

Pierwsza w historii Coral Club – Akademia Liderów Online!

To edukacja na najwyższym szczeblu i wymiana doświadczenia biznesowego w jednym. Będziesz miał możliwość podniesienia swoich kompetencji Dystrybutora oraz usystematyzowania pracy. To kurs dla osób, którzy są gotowi, by stawiać czoła ambitnym wyzwaniom, znajdować niecodzienne rozwiązania i działać poza schematami.

KIEDY? 13-14 marca 2021

DLA KOGO?
1. Liderów Coral Club, którzy w okresie grudzień 2020 – luty 2021 będą co miesiąc utrzymywali rangę Srebrnego Mistrza lub wyżej, a także osiągną w tym okresie sumaryczny SOP* (Zbalansowany Sieciowy Obrót Pokoleń) na poziomie co najmniej 67500 punktów.
2. Dystrybutorów, którzy w lutym 2021 zdobędą rangę Srebrnego Mistrza oraz utrzymają wysokość SOP* na poziomie co najmniej 22500 punktów.

TEMATY SZKOLENIOWE:
•    Delegowanie zadań. Jak pomóc usamodzielnić się Partnerowi? Narzędzia i metody.
•    Perspektywy międzynarodowego rozwoju Coral Club na przestrzeni 2-3 lat.
•    Kryteria doboru kluczowych Partnerów i stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju.
•    Komunikacja międzykulturowa – sfera prawna, podatkowa i kulturowa. Charakterystyczne aspekty biznesowe w różnych krajach.
•    Jak zbudować skuteczny w działaniu zespół?

Koszt udziału zostanie podany w lutym 2021 roku.

Opłaty należy dokonać poprzez Konto Bonusowe.

Członek Klubu o randze Srebrnego Mistrza i wyżej może opłacić szkolenie z własnego rachunku.

Wszelkie pytania, związane z uczestnictwem w wydarzeniu, należy kierować do regionalnego Biura Coral Club za pomocą poczty elektronicznej: coral.poland@coral-club.com, Skype: coral.poland lub tel.: 48 22 622 36 61.