Wjazd i pobyt


Na jakim dokumencie podróży można przekroczyć granicę?

  • Paszport

  • Paszport tymczasowy

  • Dowód osobisty (wyłącznie w celach turystycznych i tranzytowych, nie dłużej niż 90 dnia w okresie 180 dni)


Jaka jest wymagana minimalna ważność dokumentu podróży?

Paszport musi być ważny przez co najmniej 60 dni dłużej niż dozwolony okres pobytu bezwizowego. Oznacza to, że paszport w okresie pobytu bezwizowego powinien być ważny jeszcze przez minimum 150 dni, licząc od dnia pierwszego wjazdu do Turcji.


Czy trzeba wyrobić wizę?

Obywatele Rzeczpospolitej Polskiej, którzy podróżują do Turcji turystycznie na okres do 90 dni, nie muszą mieć wiz.


Wszelkie dodatkowe informacje dot. szczegółowych zasad wjazdu z terytorium Polski, ubezpieczenia, przepisów celnych i prawnych oraz bezpieczeństwa można znaleźć na serwisie Rzeczypospolitej Polskiej: https://www.gov.pl/web/turcja/informacje-dla-podrozujacych